برچسب: <span>نمایندگی کوندا در تهران</span>

محیط کشت ponandisa | خرید محیط کشت کوندا | خریدمحیط کشت پروناندیزا

محیط کشت ponandisa برند پروناندیزا (ponandisa) در سال 1960 تاسیس شد.

ادامه مطلب
محیط های کشت باکتری | انواع محیط های کشت باکتری

محیط های کشت باکتری | انواع محیط های کشت باکتری

محیط های کشت باکتری | انواع محیط های کشت باکتری

ادامه مطلب
باکتری کشت یا کشت باکتری | انواع محیط کشت

باکتری کشت یا کشت باکتری | انواع محیط کشت

باکتری کشت یا کشت باکتری | انواع محیط کشت باکتری

ادامه مطلب